Tag: linuxthailand


ลินุกซ์คืออะไร

Linux

ลินุกซ์คืออะไร

ลินุกซ์ (Linux) และรู้จักในชื่อ กนู/ลินุกซ์ (GNU/Linux) คือระบบปฏิบัติการที่นิยมตัวหนึ่งในฐานะซอฟต์แวร์เสรี และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

Desktop Effect พัฒนาการอีกขั้นของ Linux

Linux

Desktop Effect พัฒนาการอีกขั้นของ Linux

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

คุยเรื่องซอฟต์แวร์เสรี กับ ดร.ริชาร์ด สตอลล์แมน

Linux

คุยเรื่องซอฟต์แวร์เสรี กับ ดร.ริชาร์ด สตอลล์แมน

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

สัมภาษณ์ คุณอวยชัย จากหมู่บ้านลินุกซ์

Linux

สัมภาษณ์ คุณอวยชัย จากหมู่บ้านลินุกซ์

บทสัมภาษณ์คุณอวยชัย จากตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน ผู้ผลักดันลินุกซ์ในชุมชน จนเกิดเป็นหมู่บ้านลินุกซ์ขึ้นมา แต่ภาพสวยงามที่เราเห็นกันในตอนนี้ ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ หากแต่จะต้องใช้แรงกายและแรงใจเป็นสำคัญ ที่จะผลักดันให้เกิดเป็นหมู่บ้านลินุกซ์ขึ้นมาได้

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

รู้จักกับโอเพนซอร์ส

Linux

รู้จักกับโอเพนซอร์ส

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

Copyleft

Linux

Copyleft

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

ซอฟต์แวร์เสรี

Linux

ซอฟต์แวร์เสรี

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

เดอะกิมป์

Linux

เดอะกิมป์

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

ก่อนจะออกเดินทางบนเส้นทางสายลีนุกซ์

Linux

ก่อนจะออกเดินทางบนเส้นทางสายลีนุกซ์

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา