Tag: Nginx


ลอง Deploy Next.js บน Digital Ocean ด้วย Nginx และ PM2

Web Development

ลอง Deploy Next.js บน Digital Ocean ด้วย Nginx และ PM2

ในบทความนี้เราจะมาลอง Deploy Next.js บน Digital Ocean กันดูบ้าง จากบทความครั้งก่อนที่ผมได้ลองสร้าง Droplet บน Digital Ocean ไป โดยผมจะข้ามการสร้าง Droplet ไป เข้าสู่การ ssh เข้าไปที่ Droplet กันเลย โดย Droplet ที่ผมใช้จะเป็น Ubuntu 22.10

ประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา