Tag: DigitalOcean


ลอง Deploy Next.js บน Digital Ocean ด้วย Nginx และ PM2

Web Development

ลอง Deploy Next.js บน Digital Ocean ด้วย Nginx และ PM2

ในบทความนี้เราจะมาลอง Deploy Next.js บน Digital Ocean กันดูบ้าง จากบทความครั้งก่อนที่ผมได้ลองสร้าง Droplet บน Digital Ocean ไป โดยผมจะข้ามการสร้าง Droplet ไป เข้าสู่การ ssh เข้าไปที่ Droplet กันเลย โดย Droplet ที่ผมใช้จะเป็น Ubuntu 22.10

ประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา

การสร้าง Droplet ใหม่ใน DigitalOcean และติดตั้ง Ubuntu 22.04 LTS

Linux

การสร้าง Droplet ใหม่ใน DigitalOcean และติดตั้ง Ubuntu 22.04 LTS

ในบทความนี้ถือว่าเป็นบทความแรก ที่ผมได้มากเขียนบทความเกี่ยวกับ Linux ทางฝั่ง Server ด้วยความที่จำเป็นต้องใช้ในงาน และต้อง Setup หลายๆ อย่างเองทั้งหมด จึงได้มาเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการบันทึกการเรียนรู้ของตัวเอง และนำมาแชร์เผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ ด้วย

ประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา