แปลงวันที่ใน JavaScript เป็น พ.ศ. ด้วย Dayjs

Web Development

แปลงวันที่ใน JavaScript เป็น พ.ศ. ด้วย Dayjs

ในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการแปลงรูปแบบของวันที่ใน JavaScript เป็น พ.ศ. ด้วย Dayjs

มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา

1 min read

Install Dayjs

เริ่มจากการติดตั้ง Dayjs กันก่อน npm install dayjs หรือ yarn add dayjs

การใช้งาน

ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้วิธีการ import แบบ ES6 นะครับ

import dayjs from "dayjs";
import "dayjs/locale/th";
import buddhistEra from "dayjs/plugin/buddhistEra";
 
dayjs.extend(buddhistEra); // ใช้งาน buddhistEra plugin เพื่อแปลงเป็น พ.ศ.
 
/* 07 กุมภาพันธ์ 2566 */
export const DateLongTH = (date) => {
 dayjs.locale("th");
 return dayjs(date).format("DD MMMM BBBB");
};
 
/* 07 ก.พ. 2566 */
export const DateShortTH = (date) => {
 dayjs.locale("th");
 return dayjs(date).format("DD MMM BB");
};
 
/* 07 February 2023 */
export const DateLongEN = (date) => {
 dayjs.locale("en");
 return dayjs(date).format("DD MMMM YYYY");
};
 
/* 07 Feb 23 */
export const DateShortEN = (date) => {
 dayjs.locale("en");
 return dayjs(date).format("DD MMM YY");
};

หรือจะเอา TypeScript มาใช้ก็ได้ครับ

import dayjs from "dayjs";
import "dayjs/locale/th";
import buddhistEra from "dayjs/plugin/buddhistEra";
 
dayjs.extend(buddhistEra);
 
/* 07 กุมภาพันธ์ 2566 */
export const DateLongTH = (date: Date) => {
 dayjs.locale("th");
 return dayjs(date).format("DD MMMM BBBB");
};
 
/* 07 ก.พ. 2566 */
export const DateShortTH = (date: Date) => {
 dayjs.locale("th");
 return dayjs(date).format("DD MMM BB");
};
 
/* 07 February 2023 */
export const DateLongEN = (date: Date) => {
 dayjs.locale("en");
 return dayjs(date).format("DD MMMM YYYY");
};
 
/* 07 Feb 23 */
export const DateShortEN = (date: Date) => {
 dayjs.locale("en");
 return dayjs(date).format("DD MMM YY");
};

อ่านเพิ่มเติม

Tags:

Dayjs JavaScript TypeScript

บทความอื่นๆ

ดูความที่คุณอาจจะสนใจ ได้จากบทความข้างใต้นี้