วิธีการอัพเดท TimeZone สำหรับ Xfce

Linux

October 03, 2020

xfce

สำหรับการตั้งเวลาใน Xfce ค่อนข้างจะหาที่ตั้งค่ายากสำหรับบาง Distro ในบทความนี้ผมจะแนะนำการตั้ง TimeZone ที่โคตรจะง่ายเพียงคำสั่งเดียว ก็สามารถเปลี่ยน TimeZone ได้เลย

วิธีการอัพเดท TimeZone สำหรับ Xfce

List Time Zone

เปิด Terminal แล้วใช้คำสั่ง

timedatectl list-timezones

เพื่อ Show list Time Zone ที่เราสามารถนำไปใช้ได้

Set Time Zone

เลือก Time Zone ที่เราต้องการ ในที่นี่ผมเลือก Asia/Bangkok

timedatectl set-timezone Zone/SubZone