Tag: SQL


3 เครื่องมือออนไลน์สำหรับช่วยออก Database พร้อม export ไฟล์ไปใช้งานต่อได้ และใช้งานได้ฟรี

Database

3 เครื่องมือออนไลน์สำหรับช่วยออก Database พร้อม export ไฟล์ไปใช้งานต่อได้ และใช้งานได้ฟรี

ในบทความนี้ผมจะมาแนะนำ 3 เครื่องมือที่จะช่วยออกแบบ Database พร้อม Export Query ไปใช้งานต่อได้เลย และที่สำคัญฟรีและไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพราะใช้งานบนเว็บไซต์ เริ่มกันเลยที่ตัวแรก

มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา