Tag: kazam


บันทึกหน้าจอบน Linux อย่างง่ายด้วย Kazam

Linux

บันทึกหน้าจอบน Linux อย่างง่ายด้วย Kazam

Kazam เป็นโปรแกรมที่สามารถบันทึกหน้าจอได้อย่างง่าย ไม่ค่อยมี Feature อะไรเด่นๆ หากเทียบกับโปรแกรมยอดนิยมหลายๆ โปรแกรม อย่าเช่น OBS แต่ Kazam ผมว่าค่อนข้างมีความน่าสนใจตรงที่ตัวโปรแกรมมีขนาดเล็ก และคุณภาพไฟล์ที่ได้ค่อนข้างโอเคเลย

เกือบ 3 ปีที่ผ่านมา