Tag: gpufetch


โชว์ ข้อมูลการ์ดจอ เท่ๆ ด้วย GPUFetch 😎

Linux

โชว์ ข้อมูลการ์ดจอ เท่ๆ ด้วย GPUFetch 😎

ครั้งก่อนผมเคยแนะนำโปรแกรม cpufetch สำหรับโชว์ข้อมูลใน CPU คราวมาลองโชว์ข้อมูลของ GPU บ้าง โดยพระเอกของงานก็คือ gpufetch จาก Dr-Noob ผู้สร้างเดียวกันกับ cpufetch นั่นเอง

มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา