Tag: Debian


Pure OS ลินุกซ์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย by Purism

Linux

Pure OS ลินุกซ์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย by Purism

PureOS เป็นระบบปฏิบัติการแบบ Open Source ที่พัฒนาโดย Purism ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย

มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา