Tag: cpufetch


โชว์ Logo CPU เท่ๆ ด้วย CPUFetch 😎

Linux

โชว์ Logo CPU เท่ๆ ด้วย CPUFetch 😎

โดยปกติเราจะคุ้นชินกับการใช้ screenfetch หรือ neofetch ในการโชว์รายละเอียด Linux กันอยู่แล้ว แต่ในบทความนี้ผมอยากลองโชว์แต่รายละเอียด CPU เพียงอย่างเดียว ซึ่งก็เท่ไปอีกแบบ โดยพระเอกของงานนี้ก็คือเจ้า CPUFetch นั่นเอง

ประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา