Tag: นิทานเจ้าตู่


นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 4 สอดแนมชาวบ้าน (Windows XP)

Linux

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 4 สอดแนมชาวบ้าน (Windows XP)

ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 3 ประวัติ Windows XP

Linux

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 3 ประวัติ Windows XP

ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 2 ทำงาน

Linux

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 2 ทำงาน

ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 1 ประวัติ

Linux

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 1 ประวัติ

ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา