รูปแบบการตั้งชื่อตัวแปรในการเขียนโปรแกรม

Programming

รูปแบบการตั้งชื่อตัวแปรในการเขียนโปรแกรม

รูปแบบที่นิยมในการนำมาตั้งชื่อตัวแปรก็อยู่หลายแบบ ซึ่งในบทความนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการตั้งชื่อตัวแปรที่นิยมใช้กันในการเขียนโปรแกรมกัน

11 เดือนที่ผ่านมา

1 min read

ในการเขียนโปรแกรมแน่นอนว่าหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำก็คือการสร้างตัวแปรเพื่อเก็บค่าบางอย่างไว้ แน่นอนว่าการตั้งชื่อก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะแยกได้ว่า ตัวแปรลักษณะแบบนี้ทำหน้าที่อะไร และเก็บค่าอะไรไว้ ซึ่งในบทความนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการตั้งชื่อตัวแปรที่นิยมใช้กันในการเขียนโปรแกรม

🐍 Snake Case

การตั้งชื่อตัวแปรแบบ Snake Case จะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด และใช้ด้วยเครื่องหมาย _ เพื่อเป็นการแบ่งคำ ตัวอย่างเช่น

greeting_message = "Hello World"

นิยมใช้สำหรับการตั้งชื่อให้กับ variable และ method มักจะพบบ่อยในภาษา Python Java, JavaScript, หรือ TypeScript

🥙 Kebab Case

การตั้งชื่อตัวแปรแบบ Kebab Case จะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด และใช้ด้วยเครื่องหมาย - เพื่อเป็นการแบ่งคำ ตัวอย่างเช่น

greeting-message = "Hello World"

ส่วนมากจะเจอในการตั้ง URL เช่น https://9mza.net/post/docker-build-image หรือการตั้งชื่อไฟล์ หรือการตั้งชื่อโฟลเดอร์ ไม่ว่าจะเป็น HTML, CSS, หรือ Markdown

🐫 Camel Case หรืออีกชื่อ Lower Camel Case

การตั้งชื่อตัวแปรแบบ Camel Case จะเป็นการใช้ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ร่วมกัน โดยจะเริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก และเมื่อเจอคำใหม่จะเริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น

greetingMessage = "Hello World"

นิยมใช้ตั้งชื่อให้กับ variable, function, และชื่อ method

🐫 Pascal Case หรืออีกชื่อ Upper Camel Case

การตั้งชื่อตัวแปรแบบ Pascal Case จะเป็นการใช้ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ร่วมกัน โดยจะเริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และเมื่อเจอคำใหม่จะเริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น

class Person {
  var name: String
  var age: Int
 
  init(name: String, age: Int) {
    self.name = name
    self.age = age
  }
}

นิยมใช้ตั้งชื่อให้กับ Class หรือ Interface

Reference

Tags:

Variable