การอัพเดท Unifi Controller ที่ติดตั้งไว้บน NAS Synology

May 03, 2021

2 min read

unifi
การอัพเดท Unifi Controller ที่ติดตั้งไว้บน NAS Synology
ในการอัพเดท Unifi Controller ที่ติดตั้งไว้บน NAS Synology จะอัพเดทด้วยวิธีปกติไม่ได้ เพราะมันถูกติดตั้งไว้บน Docker อีกที แต่ก็ไม่ได้จะอัพเดทยากเย็นอะไร มาดูกันเลย

Login Unifi Controller

หลังจาก Login จะเห็นว่ามีเวอร์ชั่น 6.1.71 พร้อมอัพเดท

Update Available

Backup Config

ก่อนอัพเดทควรจะ Backup ค่าต่างๆ เผื่อไว้กันเหนียว เพราะว่าหากอัพเดทแล้วเจอปัญหา จะได้ไม่ได้ต้องตั้งค่าอะไรใหม่

Export Config

Download Image

เปิด Docker ขึ้นมา ค้นหา jacob แล้วคลิกขวาที่ jacobalberty/unifi แล้วเลือก Download this Image

Download Image

เลือก Latest แล้วกด Select

Select Version

รอจน Download image เสร็จ (ปกติใช้เวลา 5 นาทีโดยประมาณ)

Download Complete

Let's Update

คลิกที่ Container แล้วปิด unifi-controller ที่เราติดตั้งไว้

Stop Service

คลิกขวาเลือก Clear

Clear old data

จากนั้นเปิด Container unifi-controller อีกรอบ

Start Service

รอ Service ทุกอย่างทำงานสักครู่ จากนั้นเข้าดู Unifi Controller จะถูกเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

Version 6.1.71


© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.