วิธีการอัพเดท TimeZone สำหรับ Xfce

October 03, 2020

1 min read

xfce
วิธีการอัพเดท TimeZone สำหรับ Xfce
สำหรับการตั้งเวลาใน Xfce ค่อนข้างจะหาที่ตั้งค่ายากสำหรับบาง Distro ในบทความนี้ผมจะแนะนำการตั้ง TimeZone ที่โคตรจะง่ายเพียงคำสั่งเดียว ก็สามารถเปลี่ยน TimeZone ได้เลย

List Time Zone

เปิด Terminal แล้วใช้คำสั่ง

timedatectl list-timezones

เพื่อ Show list Time Zone ที่เราสามารถนำไปใช้ได้

Set Time Zone

เลือก Time Zone ที่เราต้องการ ในที่นี่ผมเลือก Asia/Bangkok

timedatectl set-timezone Zone/SubZone

© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.