คีย์ลัด Show hidden files ใน Finder บน macOS

macOS

คีย์ลัด Show hidden files ใน Finder บน macOS

เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา

1 min read

Table of Contents

Keyboard Shortcut

  1. เปิด Finder.
  2. กดปุ่ม Shift + Command + . พร้อมกัน.

Tags:

Finder