รัน PHP Project ฉบับโคตรเร็วด้วย PHP CLI

Web Development

รัน PHP Project ฉบับโคตรเร็วด้วย PHP CLI

ในภาษา PHP เราสามารถเปิด Project แบบง่ายๆ ผ่าน Terminal โดยใช้คำสั่งแค่บรรทัดเดียว

มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา

1 min read

ในภาษา PHP เราสามารถเปิด Project แบบง่ายๆ ผ่าน Terminal โดยใช้คำสั่งแค่บรรทัดเดียว แต่ก็มีข้อแม้ว่า คุณต้องมี PHP CLI ในเครื่องคุณก่อนนะ

ตรวจสอบ PHP CLI

โดยการตรวจสอบว่ามี PHP CLI ในเครื่องแล้วหรือยัง สามารถตรวจสอบโดยการใช้คำสั่ง

php -v

หาก PHP CLI อยู่แล้ว คำสั่งนี้จะแสดงผลลัพธ์แบบนี้

PHP 8.2.0 (cli) (built: Dec  9 2022 16:30:32) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.2.0, Copyright (c), by Zend Technologies

หากขึ้นแบบนี้ คุณก็มี PHP CLI อยู่แล้ว สามารถรันโปรเจคได้เลย แต่ถ้าไม่มี สามารถติดตั้งได้โดยการดาวน์โหลดไฟล์ตามลิงค์นี้ PHP.net

รัน PHP Project

เมื่อได้ PHP CLI แล้ว สามารถรันโปรเจคได้โดยการเข้าไปที่โฟลเดอร์ของโปรเจค แล้วรันคำสั่ง

php -S localhost:8000

เมื่อคุณรันคำสั่งนี้ คุณจะสามารถเข้าถึงโปรเจคของคุณได้ที่ http://localhost:8000

Tags:

PHP