การใช้งาน dotenv ใน PHP

Programming

การใช้งาน dotenv ใน PHP

ในบทความนี้จะมาแนะนำการใช้งาน .env ใน PHP กัน

6 เดือนที่ผ่านมา

1 min read

Table of Contents

Installation

เริ่มจากการติดตั้งกันก่อน ก็ใช้ Composer ตามปกติ

composer require vlucas/phpdotenv

Add to PHP

สร้าง ไฟล์ .env ไว้ใน root project

SECRET_KEY="super_secret_key"
Create .env file
Create .env file

load .env มาใช้ใน application

$dotenv = Dotenv\Dotenv::createImmutable(__DIR__);
$dotenv->load();
use env in php
use env in php

Result

Result of .env
Result of .env

Tags:

PHP