รู้จักฟังก์ชัน One-way Sync บน Cloud Sync

August 20, 2018

2 min read

cloud sync
รู้จักฟังก์ชัน One-way Sync บน Cloud Sync
One-way Sync เป็นฟังก์ชันที่อยู่บนแพคเกจ Cloud Sync คือ หากเราเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ตัวแพคเกจจะดาวน์โหลดข้อมูลเข้ามาที่ตัว NAS เท่านั้น จะไม่มีการอัพโหลดกลับคืน Cloud Storage ที่เราใช้บริการอยู่แต่อย่างใด

Why use it?

อย่างเช่น ผมมีใช้ Google Drive ซึ่งมีพื้นที่จำกัดอยู่ที่ 15 GB ซึ่งไม่พอใช้ และผมต้องลบไฟล์ทิ้งบ่อยๆ ผมจึงใช้ One-way Sync เพื่อให้ Cloud Sync ดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive มายัง NAS เพียงอย่างเดียว และเมื่อมีการลบไฟล์บน Google Drive ไฟล์บน NAS จะยังอยู่ เมื่อพื้นที่บน Google Drive ใกล้เต็ม ผมสามารถลบไฟล์ทิ้งได้จาก Google Drive ได้อย่างสบายใจ เพราะยังไงมีไฟล์สำรองบน NAS อยู่แล้ว

Install Spotify

How to use

Cloud Providers

เลือกบริการที่เราต้องการเปลี่ยนจากนั้นเลือก

Task list ▶️ Edit ▶️ Sync direction ▶️ Download remote changes only และติ๊กที่ Don't remove files in the destination folder when they are removed in the source folder.

เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย

⚠️

วิธีการนี้ไม่ควรใช้กรณีที่เราต้องการแก้ไขไฟล์จาก NAS แล้วอยากให้อัพเดทไฟล์บน Cloud Storage นั้นๆ ด้วย เพราะเมื่อเราแก้ไขจะไม่มีการอัพโหลดขึ้นไปยังบริการ Cloud Storage ที่เราใช้งานอยู่ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่แก้ไขบน Cloud Storage เป็นหลักแล้วค่อยดาวน์โหลดกลับมาเก็บไว้ที่ NAS อีกที ยังไงก็ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับ


© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.