9mza logo

9MZa.net

9mza logo

9MZa.net

การกำหนด version Node.js ให้กับโปรเจค

Web Development
การกำหนด version Node.js ให้กับโปรเจค

เวลาที่เราสร้างโปรเจค Node.js มาสักอันนึง เราอาจจะอยากกำหนดเวอร์ชั่นของ Node.js ที่ใช้สำหรับโปรเจคนั้นๆ เพื่อที่จะให้โปรเจคนั้นสามารถรันได้บนเวอร์ชั่น Node.js ที่เรากำหนดไว้ และเมื่อมีการอัพเดทเวอร์ชั่น Node.js ใหม่ๆ โปรเจคนั้นก็จะไม่รันเวอร์ชั่นใหม่ๆ แต่จะรันเวอร์ชั่นเดิมที่เรากำหนดไว้

วิธีที่ 1 สร้างไฟล์ .node-version

ก็ทำง่ายๆ แค่สร้างไฟล์ .node-version ไว้ใน root ของโปรเจค แล้วเขียนเวอร์ชั่นที่ต้องการไปในไฟล์นั้นได้เลย เช่น v18.13.0

วิธีที่ 2 ใช้คำสั่ง bash

แต่มีอีกวิธีที่สามารถทำได้เร็วกว่านั้น คือ ใช้คำสั่ง bash ใน terminal ได้เลย

Bash Logo
node --version > .node-version