เลือก Mirror List ให้ Manjaro เพื่อการอัพเดทที่รวดเร็ว

Linux

เลือก Mirror List ให้ Manjaro เพื่อการอัพเดทที่รวดเร็ว

Mirror List ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆ ก็คือการเลือก Server ในการ Update นั่นเอง รวมถึงการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ด้วย ซึ่งใน Linux แทบจะทุกตัวค่อนข้างจะอิสระให้เราเลือก Mirror List เองกรณีที่ Repo ที่ใช้อยู่อัพเดทค่อนข้างช้า ซึ่งในวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือก Mirror List ให้กับ Manjaro กัน

ประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา

1 min read

เลือก Server Mirror List ที่ดีที่สุด

วิธีนี้พิมพ์แค่บรรทัดเดียว แล้วให้ระบบจัดการหา Server เอง แต่ข้อเสียคือใช้เวลาค่อนข้างนาน

sudo pacman-mirrors --fasttrack

เลือก 10 Server Mirror List ที่ดีที่สุด

วิธีนี้ก็เหมือนวิธีแรก แต่จะหา 10 Server Mirror List แล้วจัดเก็บไว้ที่ /etc/pacman.d/mirrorlist

sudo pacman-mirrors --fasttrack 10

เลือก Server Mirror List ตามประเทศ (แนะนำ)

แน่นอนเมื่อเลือกตามประเทศได้ ผมก็ต้องเลือกประเทศไทยแน่นอน แต่เมื่อผมเลือก Thailand ผลที่ได้คือ

Repo Thailand

Repo Thailand

นั่นแหละครับ!

Server Up to date

หลักการที่ผมเลือกคือ เลือกประเทศไหนก็ได้ ขอแค่ Server นั้น Up to date

Repo Manjaro

เลือกประเทศ

ตัวอย่างเช่น ผมเลือก France ก็พิมพ์ตามนี้เลย

sudo pacman-mirrors --country France

France repo

เลือก Server ตาม Response Time

Server ไหนมี Response Time ต่ำสุดเราก็เลือกตัวนั้น หรือจะเลือกไว้ทั้งหมดเลยก็ยังได้

sudo pacman-mirrors --interactive

France repo

Sync & Update

เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว ก็ลอง Sync กับ Server ดู ถ้าความเร็วเป็นที่น่าพอใจ ก็อัพเดทได้เลย

Sync

sudo pacman -Syyu

Update

sudo pacman -Syu

Tags:

Manjaro