การแบ่ง Partition สำหรับติดตั้ง Linux

Linux

การแบ่ง Partition สำหรับติดตั้ง Linux

สำหรับการแบ่ง Partition เพื่อติดตั้ง Linux เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ เพราะเป็นด่านแรกในการติดตั้ง โดยปกติแล้วใน Linux ก็จะมีโหมดที่แบ่งแบบ auto แต่ถ้าเราอยากจัดการเองหละ ต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกัน

เกือบ 3 ปีที่ผ่านมา

1 min read

Old machine with BIOS

สำหรับเครื่องรุ่นเก่าๆ หน่อยที่ยังเป็นแบบ BIOS เราจะแบ่งเป็น 3 Partition

  • / ไว้สำหรับเก็บไฟล์ระบบ หรือ root นั่นเอง

  • swap area ไว้เพื่อใช้เป็นหน่วยความจำสำรอง รองจาก RAM

  • /home ไว้เก็บข้อมูลของ user

New machine with UEFI

สำหรับครื่องรุ่นใหม่ ก็จะแบ่งเหมือนกันกับเครื่องรุ่นเก่า แต่สิ่งที่เราต้องสร้างเพิ่มเข้ามา คือ /boot

Manage space

โดยปกติในการแบ่งพื้นที่ให้กับ / กับ /home ไว้อย่างละเท่าๆ กัน swap ผมจะให้เท่ากันกับพื้นที่ RAM และ boot จะให้สัก 1GB (ซึ่งก็เกินความจำเป็นไปละ)

Partition
Partition

Example

มาดูตอนติดตั้งจริงกันเลยดีกว่า ผมยกตัวอย่างการติดตั้ง Garuda Linux โดยเจ้า Linux ตัวนี้แนะนำให้ใช้ file system btrfs แทน ext4 แล้ว

Root Partition

ในส่วนของ / Partition ของ root สิ่งที่ต้องทำ คือ กำหนด

  • File System: ในที่นี้ผมใช้ btrfs

  • Mount Point: /

และอย่าลืมเลือก format ด้วย เสร็จแล้วกด OK

Partition
Partition

Boot Partition

ในส่วนของ boot/efi Partition สิ่งที่ต้องทำ คือ กำหนด

  • File System: fat32

  • Mount Point: /boot/efi

  • Flags: boot

และอย่าลืมเลือก format ด้วย เสร็จแล้วกด OK

Partition
Partition

Swap Area

Swap Area นี่ง่ายสุด กำหนด File System: linuxswap จากนั้น format แล้วกด OK จบ

file system linuxswap

Partition
Partition

Home Partition

มาถึง Partition สุดท้ายคือ /home จะมีความคล้ายกับ root แต่จะต่างตรง mount point

  • File System: btrfs

  • Mount Point: /home

เลือก format แล้วกด OK

Partition
Partition

สำหรับใครที่ใช้ Linux ตัวอื่นๆ ก็สามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ได้ จะต่างกันก็แค่ file system เท่านั้นเอง ก็เลือกใช้ได้ตามความชอบกันได้เลย แต่ btrfs จะได้เปรียบในเรื่องการทำ snapshot ซึ่งจำเป็นมาก เผื่ออัพเดทแล้วเดี้ยง! จะได้ย้อนกลับได้

Tags:

Partition