การเติม 0 ด้านหน้าตัวเลขหลักเดียว ใน JavaScript

Web Development

การเติม 0 ด้านหน้าตัวเลขหลักเดียว ใน JavaScript

มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา

1 min read

let number = 1;
 
String(number).padStart(2, "0");

เราก็จะได้ผลลัพธ์เป็น 01 ที่เป็น String

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tags:

JavaScript