การติดตั้ง Wget บน Linux แต่ละสาย

April 01, 2020

1 min read

wget
การติดตั้ง Wget บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S wget

ตระกูล Debian

sudo apt install wget

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install wget

ตระกูล RedHat

sudo dnf install wget

© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.