การติดตั้ง W3M บน Linux แต่ละสาย

April 01, 2020

1 min read

email client
การติดตั้ง W3M บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S w3m

ตระกูล Debian

sudo apt install w3m

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install w3m

ตระกูล RedHat

sudo dnf install w3m

© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.