การติดตั้ง Unifi Controller บน Arch Linux

Linux

การติดตั้ง Unifi Controller บน Arch Linux

สำหรับใครที่มีอุปกรณ์ Ubiquiti ตระกูล Unifi. เพื่อความเฟี้ยวและปรับแต่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นที่จำต้องซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Unifi Controller ที่ทาง Ubiquiti มีมาให้ สำหรับสาย Windows, Mac, Linux Debian ทาง Ubiquiti มีรองรับเรียบร้อย แล้วสาย Arch อย่างเราจะทำอย่างไรดี บทความนี้คือคำตอบ ไปลุยกันเลย

เกือบ 4 ปีที่ผ่านมา

1 min read

Download Package with Git

git clone https://aur.archlinux.org/unifi.git && cd unifi
Install Unifi Controller
Install Unifi Controller

Install Dependencies

การติดตั้ง MongoDB บน Arch Linux

Install Unifi Controller
Install Unifi Controller

Make Package

makepkg
Install Unifi Controller
Install Unifi Controller

Install Package

sudo pacman -U unifi-5.12.66-2-x86_64.pkg.tar.xz
Install Unifi Controller
Install Unifi Controller
Install Unifi Controller
Install Unifi Controller
Install Unifi Controller
Install Unifi Controller

ตอบ y ไป

Install Unifi Controller
Install Unifi Controller

Add Service Unifi

sudo systemctl enable unifi
sudo systemctl start unifi

Done

ลองใช้งาน โดยเปิด Web Browser แล้วเข้า https://localhost:8443/

Install Unifi Controller
Install Unifi Controller
Install Unifi Controller
Install Unifi Controller
Install Unifi Controller
Install Unifi Controller

ถึงขั้นตอนนี้ก็เริ่มตั้งค่า Unifi ตามที่ต้องการได้เลย

Tags:

Ubiquiti