การติดตั้ง Unifi Controller บน Arch Linux

May 19, 2020

2 min read

ubiquitiunifi
การติดตั้ง Unifi Controller บน Arch Linux
สำหรับใครที่มีอุปกรณ์ Ubiquiti ตระกูล Unifi. เพื่อความเฟี้ยวและปรับแต่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นที่จำต้องซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Unifi Controller ที่ทาง Ubiquiti มีมาให้ สำหรับสาย Windows, Mac, Linux Debian ทาง Ubiquiti มีรองรับเรียบร้อย แล้วสาย Arch อย่างเราจะทำอย่างไรดี บทความนี้คือคำตอบ ไปลุยกันเลย

Download Package with Git

git clone https://aur.archlinux.org/unifi.git && cd unifi
Install Unifi Controller

Install Dependencies

Install Unifi Controller

Make Package

makepkg
Install Unifi Controller

Install Package

sudo pacman -U unifi-5.12.66-2-x86_64.pkg.tar.xz
Install Unifi Controller
Install Unifi Controller
Install Unifi Controller

ตอบ y ไป

Install Unifi Controller

Add Service Unifi

sudo systemctl enable unifi
sudo systemctl start unifi

Done

ลองใช้งาน โดยเปิด Web Browser แล้วเข้า https://localhost:8443/

Install Unifi Controller
Install Unifi Controller
Install Unifi Controller

ถึงขั้นตอนนี้ก็เริ่มตั้งค่า Unifi ตามที่ต้องการได้เลย


© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.