การติดตั้ง SSMTP บน Linux แต่ละสาย

April 02, 2020

1 min read

email client
การติดตั้ง SSMTP บน Linux แต่ละสาย

Arch

ใช้ Git ในการติดตั้ง

git clone https://aur.archlinux.org/ssmtp.git

Debian

sudo apt install ssmtp

OpenSUSE

sudo zypper install ssmtp

RedHat

sudo dnf install ssmtp

© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.