การติดตั้ง Sendmail บน Linux แต่ละสาย

April 02, 2020

1 min read

email client
การติดตั้ง Sendmail บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

ใช้ Git ในการติดตั้ง

git clone https://aur.archlinux.org/sendmail.git

ตระกูล Debian

sudo apt install sendmail

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install sendmail

ตระกูล RedHat

sudo dnf install sendmail

© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.