การติดตั้ง Python Cheetah3 บน Arch Linux

May 18, 2020

2 min read

pythoncheetah3
การติดตั้ง Python Cheetah3 บน Arch Linux
Cheetah3 คือ Template Engine และ Code Generation ซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดในตอนนี้ เพราะผมยังไม่ค่อยรู้เกียวกับมันมากเท่าไหร่ เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าใครต้องการที่จะติดตั้งและใช้บน Arch Linux ก็จัดการตามบทความนี้เลย

Download Package with Git

git clone https://aur.archlinux.org/python-cheetah3.git && cd python-cheetah3
Install Cheetah3

Install Dependencies

Install Cheetah3

ในรูปขาดแค่ python2-setuptools หากเครื่องใครขาด Dependencies อื่นนอกเหนือจากนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อย

sudo pacman -S python2-setuptools
Install Cheetah3

ยืนยันการติดตั้ง

Make Package

makepkg
Install Cheetah3
Install Cheetah3

Install Package

Install Cheetah3
sudo pacman -U python-cheetah3-3.2.4-4-any.pkg.tar.xz
Install Cheetah3

ตอบ y ไป

Install Cheetah3

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย


© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.