การติดตั้ง Mutt บน Linux แต่ละสาย

April 02, 2020

1 min read

email client
การติดตั้ง Mutt บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S mutt

ตระกูล Debian

sudo apt install mutt

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install mutt

ตระกูล RedHat

sudo dnf install mutt

© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.