การติดตั้ง Mpack บน Linux แต่ละสาย

April 02, 2020

1 min read

MPack
การติดตั้ง Mpack บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

ใช้ Git ในการติดตั้ง

git clone https://aur.archlinux.org/mpack.git

ตระกูล Debian

sudo apt install mpack

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install mpack

ตระกูล RedHat

sudo dnf install ssmtp

© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.