การติดตั้ง MongoDB บน Arch Linux

May 18, 2020

2 min read

mongodb
การติดตั้ง MongoDB บน Arch Linux
MongoDB ก็เป็นหนึ่งใน Database แบบ NoSQL หรือเป็น Database แบบไม่มี relations เหมือนกับ SQL ซึ่งในการติดตั้งเพื่อใช้งานใน Arch Linux ก็ไม่ยากเลย มาลองกันครับ

Download Package

git clone https://aur.archlinux.org/mongodb.git && cd mongodb
Install MongoDB

Install Dependencies

sudo pacman -S gperftools scons python-regex  python-pymongo
Install MongoDB
Install MongoDB

ตอบ y เพื่อยืนยันการติดตั้ง

ส่วน python-cheetah3 ติดตั้งผ่าน AUR

สร้าง Package

makepkg
Install MongoDB
Install MongoDB
Install MongoDB

Install Package

sudo pacman -U mongodb-4.2.6-1-x86_64.pkg.tar.xz
Install MongoDB
Install MongoDB

ตอบ y ไป

Install MongoDB

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย


© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.