การติดตั้ง Mail บน Linux แต่ละสาย

April 01, 2020

1 min read

mail
การติดตั้ง Mail บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S mailutils

ตระกูล Debian

sudo apt install mailutils

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install mail

ตระกูล RedHat

sudo dnf install mailx

© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.