การติดตั้ง Lynx บน Linux แต่ละสาย

April 01, 2020

1 min read

lynx
การติดตั้ง Lynx บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S lynx

ตระกูล Debian

sudo apt install lynx

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install lynx

ตระกูล RedHat

sudo dnf install lynx

© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.