การติดตั้ง Git ของ Linux แต่ละ Distro

April 24, 2020

1 min read

git
การติดตั้ง Git ของ Linux แต่ละ Distro

ตระกูล Arch

Arch icon

Arch

sudo pacman -S git

ตระกูล Debian

Debian icon

Debian

sudo apt install git

ตระกูล OpenSUSE

openSUSE icon

openSUSE

sudo zypper install git

ตระกูล Fedora

Fedora icon

Fedora

sudo dnf install git

© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.