การติดตั้ง ELinks บน Linux แต่ละสาย

April 01, 2020

1 min read

elinks
การติดตั้ง ELinks บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S elinks

ตระกูล Debian

sudo apt install elinks

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install elinks

ตระกูล RedHat

sudo dnf install elinks

© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.