การติดตั้ง Curl บน Linux แต่ละสาย

April 01, 2020

1 min read

curl
การติดตั้ง Curl บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S curl

ตระกูล Debian

sudo apt install curl

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install curl

ตระกูล RedHat

sudo dnf install curl

© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.