การติดตั้ง Aria2 บน Linux แต่ละสาย

April 01, 2020

1 min read

aria2
การติดตั้ง Aria2 บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S aria2

ตระกูล Debian

sudo apt install aria2

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install aria2

ตระกูล RedHat

sudo dnf install aria2

© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.