IBM Plex Sans Thai มีให้ใช้งานบน Google Fonts แล้ว

September 16, 2021

1 min read

ibm
IBM Plex Sans Thai มีให้ใช้งานบน Google Fonts แล้ว
สำหรับ Font IBM Plex Sans Thai ก็อาจจะไม่ใช่ font ใหม่อะไร ก็มีการทำขึ้นและแจกจ่ายกันมาสักระยะนึงแล้ว แต่จุดที่น่าสนใจอย่างนึง นอกจากความสวยของมันแล้วก็คือ มันอยู่บน Google Fonts แล้ว และผมสามารถเอามันมาใช้บนเว็บได้อย่างง่ายๆ ฮ่า 😂

Styles

ตัวฟอนต์เองก็มา style ให้เลือกใช้ เรียกได้ว่าแทบจะครอบคลุมทุก style กันเลย

IBM Plex Sans Thai

Download

ท่านใดสนใจอยากเอามาลองใช้งาน ตอนนี้มีให้ Download ทาง Google Fonts แล้ว หรือจะ CDN สำหรับงานเว็บก็ได้เหมือนกัน


© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.