อยากใช้ ZoomIt แต่ไม่มีบน Linux ลอง Gromit-MPX ดู

Linux

อยากใช้ ZoomIt แต่ไม่มีบน Linux ลอง Gromit-MPX ดู

ZoomIt ก็เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถขีดเขียนหน้าจอประกอบการสอนได้ แต่เสียดายที่ ZoomIt นั้นมีเฉพาะ Windows เท่านั้น แต่ถ้าเราใช้ Linux ก็สามารถใช้ Gromit-MPX แทนได้

ประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา

1 min read

Feature

 • รองรับหลาย Desktop Environment: ไม่ว่าจะเป็น GNOME, KDE, XFCE, … หรืออื่นๆ ที่ใช้ X11 หรือ Wayland ก็สามารถใช้ได้
 • ใช้งานผ่าน Hotkey: ไม่ต้องมี UI บนหน้าจอ ทำให้ไม่มีอะไรมากวุ่นวาย
 • สามารถปรับแต่งได้: สามารถปรับแต่ง Hotkey และการตั้งค่าเครื่องมือที่ใช้ในการวาดได้
 • รองรับการใช้หลาย Pointer: สามารถใช้หลาย Pointer ในการวาดได้พร้อมกัน หรือใช้เครื่องมือวาดบนอุปกรณ์ที่แยกออกมาได้
 • ใช้งานได้รวดเร็ว: ใช้ Compositing ในการทำงาน ทำให้ใช้งานได้รวดเร็ว

วิธีติดตั้ง

 • Flatpak

flatpak install flathub net.christianbeier.Gromit-MPX

How to use

ในการใช้งานเบื้องต้น จะใช้คีย์ลัดดังนี้

F9:     toggle painting
SHIFT-F9:  clear screen
CTRL-F9:  toggle visibility
ALT-F9:   quit Gromit-MPX
F8:     undo last stroke
SHIFT-F8:  redo last undone stroke

อ่านเพิ่มเติม

Tags:

ZoomIt Gromit-MPX