แนะนำฟอนต์ Plus Jakarta Sans

Fonts

แนะนำฟอนต์ Plus Jakarta Sans

+Jakarta Sans เป็นตระกูลฟอนต์ที่ใช้สไตล์ Sans Serif รูปทรงเรขาคณิต ซึ่งออกแบบโดย Gumpita Rahayu จาก Tokotype ฟอนต์นี้เริ่มต้นโดย 6616 Studio สำหรับโครงการ +Jakarta City of Collaboration ของโปรแกรมรัฐบาลจาการ์ตาในปี 2020

มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา

1 min read

Table of Contents

+Jakarta Sans เป็นตระกูลฟอนต์ที่ใช้สไตล์ Sans Serif รูปทรงเรขาคณิต ซึ่งออกแบบโดย Gumpita Rahayu จาก Tokotype ฟอนต์นี้เริ่มต้นโดย 6616 Studio สำหรับโครงการ +Jakarta City of Collaboration ของโปรแกรมรัฐบาลจาการ์ตาในปี 2020

Preview

Plus Jakarta Sans
Plus Jakarta Sans

Download

Tags:

Plus Jakarta Sans