Fonts

แนะนำฟอนต์ Plus Jakarta Sans

+Jakarta Sans เป็นตระกูลฟอนต์ที่ใช้สไตล์ Sans Serif รูปทรงเรขาคณิต ซึ่งออกแบบโดย Gumpita Rahayu จาก Tokotype ฟอนต์นี้เริ่มต้นโดย 6616 Studio สำหรับโครงการ +Jakarta City of Collaboration ของโปรแกรมรัฐบาลจาการ์ตาในปี 2020

12 กุมภาพันธ์ 20221 นาที
0
แนะนำฟอนต์ Plus Jakarta Sans
Table of Contents

+Jakarta Sans เป็นตระกูลฟอนต์ที่ใช้สไตล์ Sans Serif รูปทรงเรขาคณิต ซึ่งออกแบบโดย Gumpita Rahayu จาก Tokotype ฟอนต์นี้เริ่มต้นโดย 6616 Studio สำหรับโครงการ +Jakarta City of Collaboration ของโปรแกรมรัฐบาลจาการ์ตาในปี 2020

Preview

Plus Jakarta Sans

Download

Plus Jakarta Sans Google Fonts

คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น