แจก 12 ฟอนต์ไทย คัดสรรดีมาก

Fonts

แจก 12 ฟอนต์ไทย คัดสรรดีมาก

คัดสรร ดีมาก Cadson Demak องค์กรเอกชนสัญชาติไทยที่ประดิษฐ์แบบอักษรให้กับแบรนด์ต่างๆ ซึ่งตอนนี้ได้ทำโปรเจกต์ทำฟอนต์ไทย 12 ชุดลงบนเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้นักพัฒนาเว็บไซต์นำไปปรับใช้กับเว็บของตนได้ทันที ไม่ต้องอัพโหลดฟอนต์ขึ้นโฮสต์ตัวเองแล้ว สามารถใช้สคริปต์ @font-face ได้เลย หรือใครอยากโหลดฟอนต์มาใช้งาน ก็สามารถทำได้

มากกว่า 4 ปีที่ผ่านมา

1 min read

Table of Contents

Tags:

font thai