แจก 12 ฟอนต์ไทย คัดสรรดีมาก

December 24, 2019

2 min read

font thai
แจก 12 ฟอนต์ไทย คัดสรรดีมาก
คัดสรร ดีมาก Cadson Demak องค์กรเอกชนสัญชาติไทยที่ประดิษฐ์แบบอักษรให้กับแบรนด์ต่างๆ ซึ่งตอนนี้ได้ทำโปรเจกต์ทำฟอนต์ไทย 12 ชุดลงบนเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้นักพัฒนาเว็บไซต์นำไปปรับใช้กับเว็บของตนได้ทันที ไม่ต้องอัพโหลดฟอนต์ขึ้นโฮสต์ตัวเองแล้ว สามารถใช้สคริปต์ @font-face ได้เลย หรือใครอยากโหลดฟอนต์มาใช้งาน ก็สามารถทำได้

Showcase

แต่ละอันนี่ สวยๆ ทั้งนั้น

Font Cadson Demak
Font Cadson Demak
Font Cadson Demak
Font Cadson Demak
Font Cadson Demak
Font Cadson Demak
Font Cadson Demak
Font Cadson Demak
Font Cadson Demak

Download


© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.