การลบ .DS_Store files ใน Git repository

May 02, 2021

1 min read

gitignore
การลบ .DS_Store files ใน Git repository
ถ้าหากใครใช้ Git บน macOS อาจจะมีปัญหาเวลา commit Project ขึ้น Git ไปแล้ว แต่ลืม ignore .DS_Store file ซึ่งในบทความนี้ก็จะแนะนำวิธีการแก้ไขง่ายๆ เพียงไม่กี่บรรทัด

Find .DS_Store

หาไฟล์ .DS_Store และทำการลบมันทิ้งซะ

find . -name .DS_Store -print0 | xargs -0 git rm -f --ignore-unmatch

add .DS_Store

เพิ่ม .DS_Store เข้าไปในไฟล์ .gitignore

echo .DS_Store >> .gitignore

Commit

ขั้นตอนสุดท้าย Commit เข้า Repo ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

git add .gitignore
git commit -m '.DS_Store banished!'

© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.