ดาวน์โหลดวีดิโอจาก Twitch ง่ายๆ ด้วย Twitch Downloader

Tips

ดาวน์โหลดวีดิโอจาก Twitch ง่ายๆ ด้วย Twitch Downloader

ประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา

1 min read

ก่อนอื่นเลยโปรเจคนี้ใช้ภาษา Go ในการรัน หากยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดมาติดตั้งก่อนนะครับ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://golang.org/dl/

🧲 Clone Repo

git clone https://github.com/jybp/twitch-downloader

หลังที่เรา clone repo มาแล้วจะได้ไฟล์แบบนี้

.
├── LICENSE
├── README.md
├── cmd
  └── twitchdl
    └── main.go
├── doc
  └── usage.gif
├── go.mod
├── go.sum
├── m3u8
  ├── master.go
  ├── master_test.go
  ├── media.go
  └── media_test.go
├── test
  └── integration
    └── integration_test.go
├── twitch
  ├── twitch.go
  └── twitch_test.go
├── twitchdl.go
├── twitchdl_clip.go
├── twitchdl_test.go
└── twitchdl_vod.go
 
8 directories, 17 files

☕️ Build Project

cd เข้าไปที่ cmd/twitchdl แล้วรันคำสั่ง

go build -ldflags "-X main.defaultClientID=kimne78kx3ncx6brgo4mv6wki5h1ko"

🚀 Try it

เสร็จแล้วเรามาลองดาวน์โหลดวีดิโอจาก Twitch กันดีกว่า

./twitchdl -url https://www.twitch.tv/videos/1801371743 -q 1080p60 -start 3h52m40s -end 3h55m48s

อธิบาย flags ที่ใช้กันหน่อย

 • -url คือ url ของวีดิโอที่เราต้องการดาวน์โหลด
 • -q คือคุณภาพของวีดิโอที่เราต้องการดาวน์โหลด
 • -start คือเวลาที่เราต้องการให้เริ่มดาวน์โหลด
 • -end คือเวลาที่เราต้องการให้หยุดดาวน์โหลด

Flags เพิ่มเติม

twitch-downloader
twitch-downloader

หากขึ้น Done แสดงว่าเราดาวน์โหลดเสร็จแล้ว เข้าไปดูไฟล์กันหน่อย

ไหนลองเปิดดูวีดิโอกันหน่อยซิ อื้ม! เรียบร้อย ภาพชัดเป๊ะ

เพียงเท่านี้เราก็สามารถดาวน์โหลดวีดิโอจาก Twitch ได้แล้ว

Reference

Tags:

Twitch