มาลองสร้าง Docker Image ไว้ใช้งานเองกันดีกว่า

DevOps

มาลองสร้าง Docker Image ไว้ใช้งานเองกันดีกว่า

ใช้ Docker Image มาเยอะแล้ว มาลองสร้าง Docker Image ไว้ใช้เองกันบ้าง

10 เดือนที่ผ่านมา

2 min read

โดยส่วนตัวเวลาอยากใช้ image อะไรใน Docker ก็จะ pull มาจาก Docker hub ไม่ค่อยจะได้สร้างเองสักเท่าไหร่

ซึ่งในบทความนี้เราจะมาสร้าง Docker Image โดย Image ที่เราจะสร้างก็จะเป็น Web App ง่ายๆ ด้วย Express.js ซึ่งการทำงานก็ไม่มีอะไรมาก แค่แสดงข้อความ Hello World! 👋

🗂️ Folder Structure

เริ่มจาก เราสร้าง folder สำหรับโปรเจคกันก่อน จากนั้นสร้าง folder ชื่อ src และสร้างไฟล์ server.js ใน folder นั้น โดย structure ของโปรเจคจะเป็นแบบนี้

Folder Structure
Folder Structure

📁 package.json

สร้างไฟล์ package.json ใน root folder ของโปรเจค โดยในไฟล์จะมีโค้ดประมาณนี้

{
 "name": "docker-node",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "express": "^4.18.2"
 }
}

จริงๆ ก็สามารถใช้ npm init -y สร้างไฟล์นี้ได้เหมือนกัน แล้วค่อยติดตั้ง express ด้วยคำสั่ง npm install express --save แต่มันก็จะให้ node_modules มาด้วยด้วย ซึ่งเราไม่ต้องการ

📡 server.js

ใน file server.js ก็เขียนโค้ดไว้ประมาณนี้ ใครที่เคยเขียน Express.js มาก่อน คงจะคุ้นเคยกันดี

const express = require("express");
const app = express();
 
app.get("/", (req, res) => {
 res.send("Hello World! 👋");
});
 
app.listen(3000, () => {
 console.log("App listening on port 3000!");
});

🐳 Dockerfile

จากนั้นสร้างไฟล์ Dockerfile ใน root folder ของโปรเจค

FROM node:20-alpine3.17
 
COPY package.json /app/
COPY src /app/
 
WORKDIR /app
 
RUN npm install
CMD ["node","server.js"]

อธิบาย Dockerfile นี้

 • FROM node:20-alpine3.17 คือ เราจะใช้ image ของ node ซึ่งเป็น alpine 3.17 ในการสร้าง image ของเรา
 • COPY package.json /app/ คือ เราจะ copy file package.json ไปไว้ใน folder /app/ ใน image ของเรา
 • COPY src /app/ คือ เราจะ copy folder src ไปไว้ใน folder /app/ ใน image ของเรา
 • WORKDIR /app คือ เราจะเปลี่ยน working directory ใน image ของเราเป็น /app ง่ายๆ ก็คือ ให้ cd เข้าไปใน folder /app ใน image ของเรานั่นเอง
 • RUN npm install คือ เราจะ run command npm install ใน image ของเรา
 • CMD ["node","server.js"] คือ เราจะ run command node server.js ใน image ของเรา

💿 Docker Image

docker build -t node-app:1.0.0 .
 • -t คือ tag ของ image ที่เราจะสร้าง
 • node-app:1.0.0 คือชื่อพร้อม tag ของ image ที่เราจะสร้าง
 • . คือ path ของ Dockerfile ที่เราจะใช้สร้าง image

🏃‍♂️ Run

docker run -d -p 8000:3000 --name hello-node node-app:1.0.0
 • -d คือ ให้ container ทำงานใน background
 • -p 8000:3000 คือ ให้เรา map port 8000 ของเครื่องเราไปที่ port 3000 ของ container
 • --name hello-node คือ ให้เราตั้งชื่อ container เป็น hello-node
 • node-app:1.0.0 คือ ชื่อ image ที่เราได้สร้างไปก่อนหน้า

เสร็จแล้วลองใช้คำสั่ง docker-ps เพื่อดูว่า container ที่เราสร้างมานั้นทำงานอยู่หรือไม่

docker ps
docker ps

👍 Result

ลองเปิด Browser แล้วเข้าไปที่ http://localhost:8000

Open on Browser at localhost:8000
Open on Browser at localhost:8000

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ Image ไว้ใช้งานเองแล้ว ลองนำไปประยุกต์ใช้กับ App ที่คุณกำลังพัฒนากันดูนะครับ 😉

Tags:

Docker Node.js