การแตกไฟล์ zip ไปยัง Folder ใน Linux

Linux

การแตกไฟล์ zip ไปยัง Folder ใน Linux

มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา

1 min read

Table of Contents

การแตกไฟล์

unzip zip-file-name.zip -d /path/to/directory

เช่น ต้องการแตกไฟล์ zip-file-name.zip ไปยัง Folder ที่ชื่อว่า myfolder ใน /home/user ให้ใช้คำสั่ง

unzip zip-file-name.zip -d /home/user/myfolder

Tags:

Terminal Zip