การสร้าง Folder Structure ด้วย Tree

Linux

การสร้าง Folder Structure ด้วย Tree

มันเริ่มมาจากที่ผมได้เห็น Project ต่างๆ ใน GitHub จะมีอธิบาย Folder Structure แต่ละส่วนไว้ ซึ่งดูเข้าใจง่ายมากๆ ผมก็สงสัยเขาทำยังไงกันนะ ที่สามารถสร้าง Folder Structure ได้

11 เดือนที่ผ่านมา

1 min read

ก่อนจะเริ่มสร้าง Folder Structure กัน จำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรม tree ซะก่อน ซึ่งผมจะยกตัวอย่างมาแค่ Linux ที่เป็นตระกูล Debian กับ macOS ใครใช้ Package Manager อื่นๆ ก็สามารถทำเองได้เลย แค่ติดตั้งโปรแกรม tree ก็พอ

Install

สำหรับการติดตั้ง Tree ใน Linux สามารถใช้คำสั่งตามนี้

Debian Family

sudo apt install tree

macOS

brew install tree

Usage

สำหรับการใช้งานก็ง่ายมาก เพียงแค่เข้าไปที่ Folder ที่เราต้องการจะสร้าง Tree จากนั้นใช้คำสั่งตามนี้

tree

Ignore Directory

เราสามารถละเว้นบาง Folder ที่ไม่ต้องการให้แสดงใน Tree ได้ โดยใช้คำสั่ง -I ต่อท้าย

เช่น ถ้าเราต้องการละเว้น Folder node_modules ให้ใช้คำสั่งตามนี้

tree -I node_modules

Result

ผมจะลองสร้าง Folder Structure ของ Next.js ด้วย Tree ดู โดยใช้ Ignore node_modules ถ้าเอามาด้วยมันจะเยอะมากๆ จากนั้น Export ออกมาเป็นไฟล์ Markdown ชื่อ hi.md

tree -I node_modules > hi.md

หน้าตาของ hi.md จะเป็นแบบนี้

.
├── README.md
├── app
│   ├── favicon.ico
│   ├── globals.css
│   ├── layout.tsx
│   ├── page.module.css
│   └── page.tsx
├── hi.md
├── next-env.d.ts
├── next.config.js
├── package.json
├── public
│   ├── next.svg
│   └── vercel.svg
├── tsconfig.json
└── yarn.lock
 
3 directories, 14 files
 

Tags:

Bash Terminal