13 คำสั่ง List File ใน Terminal

Linux

13 คำสั่ง List File ใน Terminal

โดยปกติเวลาเราใช้ Linux ก็คงจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับการใช้ Terminal ในการพิมพ์คำสั่งเพื่อใช้งานบางอย่าง และหนึ่งในการใช้งาน Terminal ก็คงหนีไม่พ้นการแสดงไฟล์ใน Folder นั้นๆ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการแสดงไฟล์ใน Folder ด้วยคำสั่ง ls กัน ว่ามีวิธีแสดงไฟล์อย่างไรบ้าง

เกือบ 4 ปีที่ผ่านมา

2 min read

โดยปกติเวลาเราใช้ Linux ก็คงจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับการใช้ Terminal ในการพิมพ์คำสั่งเพื่อใช้งานบางอย่าง และหนึ่งในการใช้งาน Terminal ก็คงหนีไม่พ้นการแสดงไฟล์ใน Folder นั้นๆ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการแสดงไฟล์ใน Folder ด้วยคำสั่ง ls กัน ว่ามีวิธีแสดงไฟล์อย่างไรบ้าง

List files & Directory

ls เป็นวิธีการดู File และ Folder อย่างง่ายๆ โดยไม่มีรายละเอียดใดๆ มาเกี่ยวข้องอย่างเช่นพวก Permission หรือ ใครเป็นเจ้าของ

ls
List File in Terminal
List File in Terminal

List files & Directory with Additional

ls -l เหมือนกับ ls ปกติแต่เพิ่มเติมคือ แสดง ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ File และ Folder นั้นด้วย อย่างเช่น ใครคือเจ้าของ, ไฟล์นั้นถูกสร้างวันไหน, Permission ของ ไฟล์นั้นเป็นยังไง

ls -l
List File in Terminal
List File in Terminal

รายละเอียดแต่ละ Column

  1. Permissions ของ File หรือ Directory นั้นเป็นยังไง
  2. จำนวนบล็อกหน่วยความจำที่ File ใช้
  3. ใครคือคนสร้าง File หรือ Directory นั้น
  4. ใน Linux. User จะเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆ คอลัมน์นี้จะแสดงว่าผู้ใช้อยู่กลุ่มไหน
  5. ขนาด File หรือ Directory นั้นๆ ซึ่งจะอยู่ในรูปหน่วย Bytes.
  6. Time Stamps หรือ ระบุเวลาใน File หรือ Directory นั้นถูกสร้างขึ้นและแก้ไขไปเมื่อวันเวลาใด
  7. แสดง File หรือ Directory

List files & Directory with hidden

ls -a จะคล้ายๆ กับ ls ปกติ แต่ที่ต่างกันคือจะแสดง File หรือ Directory ที่ซ่อนไว้ด้วย

ls -a
List File in Terminal
List File in Terminal

List files & Directory with size

ls -lh จะมีความคล้ายกับ ls -l แต่จะต่างในเรื่องการแสดงผลขนาดไฟล์ ซึ่ง ls -lh จะแสดงหน่วย bytes(b), kilobytes(kb), megabytes(MB) ที่มนุษย์อย่างเราๆ สามารถเข้าใจได้ง่าย ls -l จะแสดงเป็น bytes(b) เพียงอย่างเดียว

ls -lh
List File in Terminal
List File in Terminal

add /

วิธีนี้ก็จะช่วยให้เราดูง่ายขึ้นว่าอันไหนคือ File อันไหน คือ Directory

ls -F
List File in Terminal
List File in Terminal

Reverse sorting

ls -r คำสั่งนี้แสดงผล เหมือนกับ ls แต่ต่างเพียงแค่เรียงไฟล์ตรงกันข้ามกับ ls

ls -r
List File in Terminal
List File in Terminal

Show all File & Directory

ls -R จะแสดง File และ Directory ทั้งหมด ไม่มีคุณจะมี File หรือ Directory ใน Directory ใน Directory อีกที มันก็จะถูกดึงมาแสดงให้หมด (ว่างๆ ก็ลอง cd / แล้ว ls -R ดูนะครับ)

ls -R
List File in Terminal
List File in Terminal

Show modify date/time

ls -ltr จะแสดงวันเวลาที่แก้ไข File หรือ Directory ล่าสุด

ls -ltr
List File in Terminal
List File in Terminal

Sort A -> a

ls -laS จะเรียง File จากขนาดไฟล์ที่ใหญ่สุด ไปหา เล็กสุด วิธีนี้จะไม่มีผลกับ Directory แต่จะถูกนำมาแสดงด้วย

ls -laS
List File in Terminal
List File in Terminal

Show Inode numbers

Inode numbers ถ้าจะอธิบายได้ง่ายๆ คือตัวเลขประจำตัวของ File หรือ Directory นั้นๆ ซึ่งเลขนี้จะไม่ซ้ำกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

ls -i
List File in Terminal
List File in Terminal

Show UID & GID

ls -n จะแสดง User Identifier(UID) และ Group Identifier(GID) ของแต่ละ File หรือ Directory นั้น

ls -n
List File in Terminal
List File in Terminal

Specific List files & Directory

ls -ld จะมีความคล้ายกันกับ ls -l แต่แทนที่จะแสดง File หรือ Directory ทั้งหมด เราสามารถใช้ ls -ld ระบุเฉพาะเจาะจง Directory นั้นๆ ไปได้เลย

ls -ld
List File in Terminal
List File in Terminal

Help!

หากคุณต้องการรู้อะไรเพิ่มเติม ls --help ช่วยคุณได้

ls --help
List File in Terminal
List File in Terminal

Tags:

Terminal