13 คำสั่ง List File ใน Terminal

May 02, 2020

8 min read

terminal
13 คำสั่ง List File ใน Terminal

List files & Directory

ls เป็นวิธีการดู File และ Folder อย่างง่ายๆ โดยไม่มีรายละเอียดใดๆ มาเกี่ยวข้องอย่างเช่นพวก Permission หรือ ใครเป็นเจ้าของ

ls
List File in Terminal

List files & Directory with Additional

ls -l เหมือนกับ ls ปกติแต่เพิ่มเติมคือ แสดง ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ File และ Folder นั้นด้วย อย่างเช่น ใครคือเจ้าของ, ไฟล์นั้นถูกสร้างวันไหน, Permission ของ ไฟล์นั้นเป็นยังไง

ls -l

รายละเอียดแต่ละ Column

List File in Terminal

| Column | รายละเอียด | | :----: | :--------------------------------------------------------------------------------------- | | 1 | Permissions ของ File หรือ Directory นั้นเป็นยังไง | | 2 | จำนวนบล็อกหน่วยความจำที่ File ใช้ | | 3 | ใครคือคนสร้าง File หรือ Directory นั้น | | 4 | ใน Linux. User จะเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆ คอลัมน์นี้จะแสดงว่าผู้ใช้อยู่กลุ่มไหน | | 5 | ขนาด File หรือ Directory นั้นๆ ซึ่งจะอยู่ในรูปหน่วย Bytes. | | 6 | Time Stamps หรือ ระบุเวลาใน File หรือ Directory นั้นถูกสร้างขึ้นและแก้ไขไปเมื่อวันเวลาใด | | 7 | แสดง File หรือ Directory |

List files & Directory with hidden

ls -a จะคล้ายๆ กับ ls ปกติ แต่ที่ต่างกันคือจะแสดง File หรือ Directory ที่ซ่อนไว้ด้วย

ls -a
List File in Terminal

List files & Directory with size

ls -lh จะมีความคล้ายกับ ls -l แต่จะต่างในเรื่องการแสดงผลขนาดไฟล์ ซึ่ง ls -lh จะแสดงหน่วย bytes(b), kilobytes(kb), megabytes(MB) ที่มนุษย์อย่างเราๆ สามารถเข้าใจได้ง่าย ls -l จะแสดงเป็น bytes(b) เพียงอย่างเดียว

ls -lh
List File in Terminal

add /

วิธีนี้ก็จะช่วยให้เราดูง่ายขึ้นว่าอันไหนคือ File อันไหน คือ Directory

ls -F
List File in Terminal

Reverse sorting

ls -r คำสั่งนี้แสดงผล เหมือนกับ ls แต่ต่างเพียงแค่เรียงไฟล์ตรงกันข้ามกับ ls

ls -r
List File in Terminal

Show all File & Directory

ls -R จะแสดง File และ Directory ทั้งหมด ไม่มีคุณจะมี File หรือ Directory ใน Directory ใน Directory อีกที มันก็จะถูกดึงมาแสดงให้หมด (ว่างๆ ก็ลอง cd / แล้ว ls -R ดูนะครับ)

ls -R
List File in Terminal

Show modify date/time

ls -ltr จะแสดงวันเวลาที่แก้ไข File หรือ Directory ล่าสุด

ls -ltr
List File in Terminal

Sort A -> a

ls -laS จะเรียง File จากขนาดไฟล์ที่ใหญ่สุด ไปหา เล็กสุด วิธีนี้จะไม่มีผลกับ Directory แต่จะถูกนำมาแสดงด้วย

ls -laS
List File in Terminal

Show Inode numbers

Inode numbers ถ้าจะอธิบายได้ง่ายๆ คือตัวเลขประจำตัวของ File หรือ Directory นั้นๆ ซึ่งเลขนี้จะไม่ซ้ำกัน

ls -i
List File in Terminal

Show UID & GID

ls -n จะแสดง User Identifier(UID) และ Group Identifier(GID) ของแต่ละ File หรือ Directory นั้น

ls -n
List File in Terminal

Specific List files & Directory

ls -ld จะมีความคล้ายกันกับ ls -l แต่แทนที่จะแสดง File หรือ Directory ทั้งหมด เราสามารถใช้ ls -ld ระบุเฉพาะเจาะจง Directory นั้นๆ ไปได้เลย

ls -ld
List File in Terminal

Help!

หากคุณต้องการรู้อะไรเพิ่มเติม ls --help ช่วยคุณได้

ls --help
List File in Terminal

© 2022 9MZa.net All Rights Reserved.